Keep working!

Hôm nay ngồi tâm sự hướng nghiệp cho thằng em học lớp 12 muốn học Software Engineer, mà nó bị “đàn anh” hù dữ quá rối...